O NÁS UBYTOVANIE CENNÍK GALÉRIA REZERVÁCIA KONTAKT VÝLETY

Slovenská verzia Magyar verzió Deutsch verzion English  version

APARTMAN KOMFORT
Kúpeľná ulica 13
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Mob.: + 421 905 252 281
+ 421 905 635 801
Fax: + 421 31 55 902 72
Tel.: + 421 31 55 902 72
(najlepšie vo večerných hodinách)
E-mail: info@apartman-komfort.sk
Návštevnosť:
Dnes: 15
Spolu: 123342

VÝLETY
névtelen


Okres Dunajská Streda leží v centre Žitného ostrova, ktorý je súčasťou Podunajskej nížiny a je najväčším riečnym ostrovom v Európe. Prirodzenú hranicu okresu tvorí na juhu rieka Dunaj a na severe Malý Dunaj. Žitný ostrov je dlhý 84 km. Reliéf je rovinatý, čo je pri niektorých formách rekreačných aktivít výhodou (napr. cykloturistika).
Patrí k najproduktívnejším poľnohospodárskym oblastiam Slovenska. Nachádzajú sa tu rozsiahle zásoby podzemných pitných vôd, majestátny Dunaj so svojou ramennou sústavou, termálne pramene, ktorých liečebný účinok sa využíva po celý rok.
 
Užite si výlety
Ak budete mať záujem zoznámiť sa s okolím, odporúčame Vám zavítať do blízkych miest – Šamorín a Veľký Meder, do Bratislavy – 50 km, do maďarského Győru (historické pamiatky) - 30 km, kde si predovšetkým dámy prídu na svoje vzhľadom na početné módne butiky a nákupné centrá, Viedeň s historickým centrom – 110 km, Budapesť – jedno z najkrajších európskych hlavných miest -150 km, Komárno s Európskym nádvorím – 45 km, Gabčíkovo s veľkolepým vodným dielom – 15 km, vodné mlyny v Dunajskom Klátove – 8 km a v -Tomašíkove – 15 km, milovníci cyklošportu nájdu cyklotrasy pozdlĺž celého Dunaja, ku ktorému sa dostanete najjednoduchšie cez Gabčíkovo, a taktiež do okolitých miest – Šamorín a Veľký Meder. 

Užite si prírodu – užite si šport
Národná prírodná rezervácia Klátovské rameno –pri obci Dunajský Klátov- je vzácnou časťou zachovanej ojedinelej prírody. Plocha rezervácie je 306 ha. Klátovské rameno nemá prameň – je napájané podzemnou vodou z výverov na dne toku. Začína sa  pri obci Orechová Potôň a pri Topoľníkoch sa vlieva do Malého Dunaja. Vo vode rastie mnoho chránených a zriedkavých druhov vodných rastlín.
Raritou obce je dodnes zachovaný kolový mlyn.

Malý Žitný ostrov – nachádza sa v južnej časti regiónu Dunajská Streda a je ohraničená starým korytom Dunaja a prívodným kanálom. Toto územie vzniklo pri výstavbe Vodného diela Gabčíkovo, oddelením časti územia regiónu prívodným kanálom.  Nachádzajú sa tu obce Bodíky, Vojka nad Dunajom a Dobrohošť. Okolie obce Vojky nad Dunajom zaujme predovšetkým vodných turistov, rybárov a milovníkov cykloturistiky. Turistickou atrakciou je tiež kompa, premávajúca cez prívodný kanál medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou.

Medzičilizie – je to malebné územie na juchovýchodnej časti Žitného ostrova. Vzniklo okolo Čilizského potoka, ktorý vytvára od Gabčíkova po Kľúčovec niekoľko štrkových ostrovčekov.
Pobyt na tomto území spríjemňujú rybníky a jazerá s flórou typickou pre oblasť Podunajska. Atraktívne sú hlavne pre rybárov ale aj milovníkov prírody a vodných športov.  Okolo obce Sap prechádza medzinárodná Dunajská cyklistická cesta a pokračuje smerom na Medveďov, neďaleko ktorého sa nachádza prírodná rezervácia Opatovské jazierko s vŕbovo-topoľovým lužným lesom a chránenými druhmi rastlín a živočíchov.
 
Užite si kultúru
Medzi najzaujímavejšie kultúrno – historické pamiatky patria sakrálne pamiatky, kaštiele a historická zeleň. Ojedinelé sakrálne stavby, pochádzajúce z 13. storočia sú postavené v románskom slohu. Zachovali sa v Šamoríne (reformovaná kostol), Holiciach, Hubiciach, Rohovciach a vo Štvrtku na Ostrove.
V gotickom slohu postavené kostoly v Dunajskej Strede, Dolnom Štáli a vo Vrakúni sú tiež veľmi vzácne.
Sídla bývalých zemepánov – kaštiele boli vybudované v barokovom slohu. (Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, tzv. Žltý kaštieľ, Kaštiele v Mierove,  Čakanoch a v Gabčíkove, Kláštor Paulínov s Rímsko – katolíckym kostolom v Šamoríne.
Kaštiele s historickámi parkmi môžeme nájsť v Kráľovičových Kračanoch, v Rohovciach, Lehniciach a Gabčíkove.
Malý a Veľký Kaštieľ v klasicistickom slohu sa zachoval aj s priľahlým parkom v Hubiciach.

Charakteristickou technickou pamiatkou tohto regiónu je vodný mlyn. Prvé vodné mlyny tu boli pravdepodobne už v 11. storočí, ale ich existencia bola prvýkrát doložená v r. 1379. Používali sa dva typy mlynov: lodné a kolové. Z nich sa zachoval kolový mlyn v Dunajskom Klátove a vodné koleso v Jahodnej.

Hlinené domy z nepálenej tehly odzrkadľujú spôsob života sedliactva a sú ukážkou neuveriteľnej symbiózy s okolitou prírodou. Pekné ukážky ľudovej architektúry spolu s interiérmi ľudových domov možno vidieť napr. v Dolnom Štáli, v Kráľovičových Kračanoch, a vo Vrakúni.

Dunajská Streda
Najstaršia písomná zmienka pochádza z r. 1162 – 1172. Pravdepodobne Kráľ Béla III. tu založil trhové miesto. Konali sa tu obilné trhy a dobytčie jarmoky v stredu. Na túto tradíciu nadväzuje Žitnoostrovský jarmok, ktorý sa každoročne koná v septembri.
V meste je múzeum a viaceré galérie (Žltý kaštieľ – Žitnoostrovské múzeum, Vermešova vila, Art – ma, Galéria súčasných maďarských umelcov, Zlatý rám).
V poslednom desaťročí sa výrazne zmenil vhľad mesta. Najmä vďaka tvorbe architekta Imre Makovecza sa z Dunajskej Stredy stáva rázovité mestečko s osobitným čarom.

budapest_tropicarium0.jpg
budapest_tropicarium1.jpg
esztergom-bazilika-1.jpg
esztergom-bazilika-2.jpg
gyor-varoshaza-1.jpg
hrad0.jpg
hrad1.jpg
hrad2.jpg
hrad3.jpg
img_0224.jpg
img_0339.jpg
img_0364.jpg
img_1094.jpg
img_1099.jpg
img_1668.jpg
img_1676.jpg
img_1702.jpg
img_1716.jpg
img_1717.jpg
img_2461.jpg
img_3652.jpg
img_3680.jpg
img_3697.jpg
wien0.jpg
wien2.jpg


+421 31 55 90272 (tel./fax) +421 905 252 281 +421 905 635 801 info@apartman-komfort.sk This site created by ALELKES.EU